Gesprekken over luchtvaart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert dit najaar op negen locaties in het land gesprektafels over de toekomst van de luchtvaart. Doel van de gesprekken is alle relevante belangen in beeld te brengen. De opbrengst van de gesprekstafels nemen wij mee in de luchtvaartnota 2020-2050 en bij de herziening van het luchtruim.

Wij nodigen inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden uit voor de luchtvaartgesprekken. Wij verwachten met deze vijf categorieën een goede vertegenwoordiging van belangen aan tafel te krijgen.

Onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter voert men in een groep van tien genodigden het gesprek over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Iedereen krijgt de gelegenheid om ideeën, belangen en invalshoeken op tafel te leggen. Een notulist maakt een (geanonimiseerd) verslag van het gesprek. Deze verslagen worden openbaar. Een onafhankelijke partij analyseert vervolgens de verslagen van alle negentig gesprekstafels en maakt een rapportage die wij delen met de Tweede Kamer. Deelnemers en andere geïnteresseerden krijgen daarna nog de gelegenheid om, in aanvulling op de rapportage, inzichten of belangen mee te geven die voor het vervolgproces van belang zijn.

De plaatsen waar de gesprekken plaatsvinden vindt u onder Data en locaties.